HORIZEN + LINUX monitoring

V současné době podporujeme tyto služby:

Výstup z monitoringu služeb je následující:

(WARNING is 80% and CRITICAL 90%)

V detailním náhledu služeb najdete grafy s hostorií měření

JAK ZPROVOZNIT TYTO SLUŽBY PRO ITCROWD MONITORING ?

Pokud chcete náš systém používat pro monitorování Super nebo Securenode HORIZEN anebo LINUX serveru. Jednoduše nainstalujete: node_exporter:

Vytvořte unprivileged node_exporter uživatele:

$ sudo useradd node_exporter -s /sbin/nologin

Stáhněte node_exporter:

$ wget https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v0.18.1/node_exporter-0.18.1.linux-amd64.tar.gz

Rozbalte and zkopírujte soubor do /usr/sbin:

$ tar xvfz  node_exporter-0.18.1.linux-amd64.tar.gz
$ sudo cp node_exporter-0.18.1.linux-amd64/node_exporter /usr/sbin/

Vytvořte systemd service soubor:  /etc/systemd/system/node_exporter.service

[Unit]
Description=Node Exporter

[Service]
User=node_exporter
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/node_exporter
ExecStart=/usr/sbin/node_exporter $OPTIONS

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Vytvořte sysconfig soubor:

$ sudo mkdir -p /etc/sysconfig
$ sudo touch /etc/sysconfig/node_exporter

Použijte tento soubor na nastavení možností poskytované exporterem, např,:

OPTIONS="--collector.textfile.directory /var/lib/node_exporter/textfile_collector"

Pro zjištění všech dostupných dat zkontrolujte:

$ /usr/sbin/node_exporter --help

Restartuje systemd konfiguraci a nastavte node_exporter  auto-start při startu systému:

$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl enable node_exporter

Nastartujte node_exporter službu:

$ sudo systemctl start node_exporter
 Když je Node Exporter nainstalován, zkontrolujte metriky, které poskytuje: 
$ curl http://localhost:9100/metrics

Nastavte Váš Firewall na Horizen Super/Securenode nebo LINUX serveru aby poskytoval data pouze našemu serveru:

sudo ufw allow from 185.119.99.191 to any port 9100


Monitorujte Vaše servery ZDARMA